Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Import

Hur funkar förskole- och fritidsavgifter under pandemin?

Vi får frågor om avgifter för barn som inte varit på förskolan eller fritids på grund av coronapandemin.

Svaret är att samma regler gäller - avgifterna för förskole- och fritidsplats fungerar alltså lika oavsett om det pågår en pandemi eller ej. Du betalar för barnets plats, oavsett om barnet varit där eller inte.