Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Bild över vad som ska göras för att skydda sig själv och andra

Vad är ok att göra och vad ska jag låta bli?

Vad är det som gäller om jag är frisk, sjuk eller isolerad egentligen? Får jag handla i en butik? Får jag åka kollektivt? Kan jag träffa andra?

Folkhälsomyndighetens sammanställning ger en snabb överblick vad du kan göra och vad du ska låta bli att göra.

Och kom ihåg – nu är det viktigt att vi alla hjälps åt att hålla i och hålla ut!