Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Du behövs när hemmet är en otrygg plats

Den situation som just nu råder där flera av oss arbetar hemma, studerar på distans eller kanske till och med sitter i karantän kan innebära mer tid till trevlig samvaro med nära och kära. Men så är det inte för alla. För en del är hemmet en otrygg och hotfull plats. Isolering kan innebära att redan utsatta barn och ungdomar blir ännu mer utsatta. Samtidigt kan stress och oro hos föräldrar göra att barn som annars har det bra hemma hamnar i en situation där de far illa.

Misstänker du att ett barn eller en ungdom far illa? Då kan du göra en orosanmälan till oss på socialtjänsten. Du behöver inte ha bevis eller kunna peka på konkreta händelser för att göra en anmälan. En känsla över att någonting inte står rätt till eller en misstanke om att någon far illa räcker för att kontakta oss. Som privatperson kan du dessutom vara anonym när du gör en anmälan.

Du som vuxen kan göra skillnad och en orosanmälan är till för att hjälpa och skydda ett barn. Genom att anmäla kan vi utreda om din misstanke är befogad eller inte.