Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Björkbergs förskola bidrar til hållbarhet genom återbruk

Vi vill bli en hållbar kommun på riktigt. Vi vill växla upp hållbarhetsarbetet inom kommunen. Vi vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Det här är en del i vårt arbete för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Med det menar vi att vi inte förstör jorden och hindrar människor att må bra, utvecklas och känna tillit till samhället och varandra.

Björkbergs förskola är en av alla kommunens verksamheter som arbetar med hållnbarhet. Barnen har skapat med återbruk genom Grön Flagg-arbetet. De har utgått från barnkonventionens olika artiklar. Till exempel har några arbetat med barns rätt till fritid och de har skapat en lekpark. Det här en av många delar i arbetet med Grön Flagg.

Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling. Tillsammans med Sveriges förskolor och skolor, med både lärare och elever, omsätter vi kunskap till direkt handling och skapar förutsättningarna för långsiktig förändring – och viljan att göra skillnad. Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools.

Hur kom ni på idén?

- Förra årets arbete inom Grön Flagg med återbruk blev så lyckat med vernissage och vi blev inspirerade att fortsätta med det arbetssättet, säger Sara Humla som är rektor. Nu när barnkonventionen blev lag ville vi föra samman Grön Flagg-arbetet med arbetet med Barnkonventionen. Förskolan har köpt in mycket litteratur om barnkonventionen och det inspirerade till arbetet.

De här perspektiven för även ihop i Förskolans läroplan och det vardagliga värdegrundsarbetet.

Vilken utmaning var det som ni ville åtgärda?

I det långsiktiga perspektivet, att barnen ska vara rädda om sin miljö. Återbruk: att använda material igen. Barnen ser och påpekar vad som kan göras annorlunda, tex saker som ligger och skräpar i skogen eller kan återbrukas och skapa av på förskolan.

- Vernissage blir på ett annat sätt i år jämfört med förra året, vi hittar lösningar utomhus. Det lätta är att det finns mycket material att ta vara på och återbruka och skapa av, till exempel en förbrukad BH kan bli en kulle i lekparken om barnen limmar och målar den, säger Sara Humla. Det här med vernissage kommer nog att bli ett återkommande inslag i vårt Grön Flagg-arbete.