Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Säkra mötesplatser testas på vård- och omsorgsboenden

Det råder besöksförbud på våra vård- och omsorgsboenden för att skydda våra äldre och minska spridningen av covid-19. Risken finns att situationen blir långvarig. Därför har kommunen startat ett test med vad vi kallar för säkra mötesplatser.

- Vi gör nu ett test på våra vård- och omsorgsboenden med att ställa i ordning särskilda mötesplatser utomhus så att närstående äntligen kan träffas. Syftet är att hitta en säker lösning där våra boenden får möjlighet att träffa sina anhöriga, säger Gunilla Öberg Åkerlund som är projektledare.

Arbetet med att ställa i ordning platserna pågår och lösningen är ett skyddande plexiglas mellan boende och besökande anhöriga, som ska kunna göra att man ändå kan träffas. I dagsläget är det vid våra boenden Fredens Kulle, Tunbacka, Tryggebo och Edshammar.

- Vi tycker att detta är ett spännande projekt och väldigt roligt att äntligen kunna ge möjlighet till besök. På mötesplatserna finns anvisningar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Inger Myrsten som är biträdande förvaltningschef inom social och omsorgsförvaltningen.

Testet ska utvärderas

De fyra boendena ska testa utrustningen innan beslut tas om lösningen är fungerande för fler.

- Mycket handlar så klart om hur det fungerar rent praktiskt och om mötesinstruktionerna och allt kring restriktionerna på hur det är tänkt att det ska användas fungerar väl, säger Gunilla Öberg Åkerlund.

Personal kommer att ta hänsyn till de individuella behov inför varje enskilt besök så att mötena kan ske på ett tryggt sätt som också följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det kommer att finnas personal på plats som stöd under besöket.