Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Kommunen köper fastighet för att säkra tillgängligheten till Avholmsberget

Hudiksvalls kommun köper fastigheten Avholm 2:2. Det förväntas kommunstyrelsen på morgondagens möte föreslå kommunfullmäktige att besluta. På fastigheten har det sedan många år bedrivits restaurangverksamhet och utsikten över Dellensjöarna och de blå bergen är oslagbar.

- Vi vill trygga allmänhetens tillgång till Avholmsberget, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam. Vyn från Avholmsberget är en av de vackraste, inte bara i Hudiksvalls kommun och Dellenbygden utan hela Hälsingland.

Avholmsberget är ett mycket uppskattat besöksmål, både av kommuninvånare och besökare. Fastigheten har under en tid varit ute till försäljning och det har funnits en oro över att den ska bli privatbostad och därmed inte tillgänglig för allmänheten.

- Kommunens intention är att restaurangverksamheten ska fortsätta som förut, säger Mikael Löthstam. Nästa steg är att vi kommer att påbörja arbetet med en detaljplan som tydliggör användningen av området.