Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Det är fortsatt ansträngt på sjukhusen

Sjukhuset i Hudiksvall ser ingen minskning av antalet bekräftade fall med Covid-19 vilket bidrar till att läget beskrivs som tufft. Trycket är högt på intensivvården och det är förutom det ansträngda läget för patienter även oroande kring bemanningsfrågan berättar Ola Engberg, beredskapshandläggare på Hudiksvalls sjukhus.

- Känslan vi har är att allmänheten börjar släppa på rekommendationerna. Man träffas i större sammanhang, man håller inte den distans som krävs, man sköter inte sin handhygien i lika stor utsträckning som tidigare. Jag vill säga att Tegnells ord är lag! Det är så viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, för att inte bidra till ökad smittspridning, säger Ola Engberg.

Så påverkas den övriga sjukvården

Ett beslut finns att inte köra som vanligt gällande den planerade vården, till exempel planerade operationer. Viss vård, så som cancervård fortgår som vanligt. I övrigt hålls den planerade vården nere för att spara kapacitet till det som inte kan vänta.

- Det är viktigt att vi kan låna ut personal från exempelvis operation till intensivvården, säger Ola Engberg. Ur den aspekten ser det bra ut just nu men får vi en ökning av patienter som är bekräftade med Covid-19, som behöver läggas in, då blir det tufft!

(Filmen innehåller bildmaterial från Region Gävleborg.)