Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Förbud att dricka alkohol på allmän plats i Furulund, Köpmanberget och Varvet

Området som omfattas av lokala ordningsstadgan utökas så att det nu även omfattar områdena Furulund, Köpmanberget och Varvet.

- Bakgrunden är att det har varit stökigt här på kvällar och helger, säger krisledningsnämndens ordförande Mikael Löthstam. Det samlas också mycket folk vilket är extra bekymmersamt nu under coronapandemin. Vi har gjort den här bedömningen tillsammans med Polisen som nu får större möjligheter att hålla ordning.

Lokala ordningsstadgan omfattar områden som definierats av kommunfullmäktige där det exempelvis inte är tillåtet att förtära alkohol på allmän plats. Inom ett sådant område har Polisen till exempel rätt att beslagta alkohol.