Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Risk för vattenbrist

Grundvattennivåerna är mycket under det normala i vårt område. Det innebär att det är risk för vattenbrist.

För att få en normal grundvattensituation behövs rejält med regn under de närmaste veckorna.

Har du egen brunn eller vatten via en vattenförening bör du vara uppmärksam på vattentillgången. Och alla behöver tänka på att hushålla med vattnet.

Grundvattennivåerna har sedan mitten av april sjunkit på grund av utebliven snösmältning och små nederbördsmängder. En relativt tidig grönska och stigande temperaturer minskar möjligheterna till grundvattenbildning.