Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Bra rutiner tryggar förskolan under sommaren

Det har verkligen varit en speciell vår för oss alla. Vi har snabbt fått ställa om samhället för att klara en pandemi, något som ingen av oss tidigare upplevt. För förskolan har det inneburit nya rutiner och riktlinjer att förhålla sig till, stor handlingskraft men så klart även en del oro konstaterar Annika Gabrielsson som är verksamhetschef för förskolan.

- Vi har utvecklat våra hygienrutiner ytterligare, varit noga med att hålla avstånd till exempel i personalrummen och varit ute så mycket det bara går. En positiv effekt av det är att vi utvecklat vårt pedagogiska arbete utomhus på ett spännande sätt.

Förskolan införde tidigt nolltolerans mot förkylningssymptom. Annika Gabrielsson är tacksam för att det finns så stor förståelse för att det är nödvändigt att stanna hemma även med väldigt milda symptom.

- Sammantaget tycker jag att vi klarat pandemin riktigt bra så här långt. Vi har lyckats bromsa smittspridningen i förskolan och när det gäller till exempel vanliga förkylningar och magsjukor har vi faktiskt aldrig varit så friska som den här våren, både barn och personal.

Det har också blivit tydligt hur viktig förskolan är för hela samhället. Om förskolan stänger kan alla som har samhällsviktiga arbeten inte jobba. Det gäller även under sommaren. För att kunna erbjuda förskoleplats till alla som behöver det samtidigt som personalen måste få semester är det nödvändigt att slå ihop förskolor. Något som kan tyckas märkligt under en pandemi när vi ska undvika nya grupperingar.

- Vi får en del frågor och funderingar om det, både från personal och föräldrar, säger Annika Gabrielsson. Krisledningen vände och vred också på frågan innan beslutet fattades. Men jag känner mig trygg med att vi gör allt vi kan för att det ska bli så säkert det bara går, utifrån folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Chefer och personal i förskolan har tillsammans med Regionens smittskydd och kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska gjort ett jättebra jobb med att göra riskbedömningar och ta fram rutiner, säger Annika Gabrielsson.

- Barnen äter till exempel vid småbord och blir serverade istället för att skicka runt maten. Både vuxna tvättar händerna hela tiden och är ute så mycket det bara går. Även inom en sammanslagen förskola kan man undvika att blanda grupper. Och viktigast är naturligtvis att ingen är på förskolan som har minsta symptom.