Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Antikroppstestning för personal inom vård och omsorg

Region Gävleborg har fått i uppdrag av regeringen att erbjuda anställda inom offentlig och privat hälso- och sjukvård samt kommunal vård och omsorg att testa sig för antikroppar. Regionen har inte möjlighet att utföra provtagningen själva utan har bett kommunerna i länet att testa sin egen personal.

I första omgången är det alla månadsavlönade inom kommunens vård- och omsorg som har därmed möjlighet att antikroppstesta sig från och med 6 juli. Kommunen samarbetar med Regionen och har fått låna lokaler för provtagningen på hälsocentralerna vid Lillfjärden, i Iggesund och i Delsbo.

Du behöver dock vänta i minst fyra veckor efter dina första symtom innan du gör testet, så att antikroppar hunnit utvecklas i mätbara nivåer.

Det är fortfarande inte klarlagt hur väl antikroppar skyddar mot återkommande infektioner samt hur länge ett sådant skydd varar.

Jobbar du inom vård och omsorg och vill testa dig?

Mer information om hur det går till och hur du bokar tid finns på intranätet.

Jobbar du inte inom vård och omsorg?

Region Gävleborg planerar för att kunna erbjuda antikroppstestning även till andra grupper från hösten.

Vill du veta mer?