Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Vi har ett gemensamt ansvar att begränsa trängseln på allmän plats

Tack för att du tar ansvar ute på stan, stranden eller i parken. Vi har ett gemensamt ansvar att begränsa trängseln på allmän plats. Håll avståndet 2 meter till varandra så ofta du kan och håll händerna rena. Var beredd på att planera om och hitta på något annat om du kommer till en plats med redan mycket folk.