Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Import

Inskolning av sexåringar höstterminen 2020

Ska ditt barn gå över från förskola till förskoleklass/fritidshem under hösten 2020? Med anledning av den pågående pandemin kan inskolningen se ut på ett lite annorlunda sätt jämfört med hur det har varit tidigare. Här följer information om vad som gäller under höstterminen 2020.

Nya rutiner vid inskolning med anledning av covid-19

På grund av den pågående coronapandemin har kommunens krisledning tagit fram riktlinjer för vad som gäller vid inskolning höstterminen 2020, med utgångspunkt i barnets perspektiv.

Följande riktlinjer gäller vid inskolning höstterminen 2020:

  • I inskolningen får en vårdnadshavare delta vid varje tillfälle.
  • Inskolningen bör om möjligt sträcka sig över 1-2 dagar. Barnets behov styr detta.
  • Det får inte vara fler barn och vårdnadshavare i lokalerna samtidigt än att det går att hålla avstånd enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.
  • Om det är ett stort antal barn som ska börja samtidigt ska inskolningen delas upp, exempelvis i två grupper som kommer en förmiddag och en eftermiddag var, fördelat över två dagar. Du som vårdnadshavare kommer få mer information om vad som gäller för just ert barn.
  • När du och ditt barn kommer till skolan ska ni tvätta och/eller sprita händerna omedelbart. Detta har mycket stor betydelse för att hålla nere smittspridningen.
  • Det är viktigt att du som vårdnadshavare som är med på skolan tänker på att hålla avstånd till andra så mycket det går. Det gör du bland annat genom att röra dig så lite som möjligt runt om i lokalerna samt tänker på att sitta med avstånd till andra.

När du kommer till skolan sitter information och affischer uppe om vad som gäller. Fråga personalen på plats om du har några ytterligare funderingar.

När sker inskolningen under höstterminen?

Från och med 5 augusti och framåt kan de barn som ska börja i förskoleklass och har behov av plats i fritidshemmet få tillgång till en plats. Förskoleklassen startar den 19 augusti. Kontakta respektive fritidshem några dagar innan ni har behov av plats till ert barn för att få information om inskolning med mera.

Stanna hemma om du är sjuk

Det är viktigt att alla som vistas på skolan hjälper till att minska smittspridningen. Om du eller ditt barn känner er sjuka eller visar symtom måste ni stanna hemma.

Har du frågor eller funderingar om inskolningen?

Mer information om inskolningen kommer du som vårdnadshavare att få via Unikum/brev från skolan.

Vill du veta mer om förskoleklass och fritidshem?