Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Aktuellt från krisledningen vecka 31

  • Vi ser glädjande nog en positiv trend när det gäller antalet smittade både bland invånare och brukare eller kunder.
  • Nu startar arbetet med att tillsammans med Länsstyrelsen förbereda för en eventuell andra våg.
  • Regeringen har beslutat om en förlängning av besöksförbudet på äldreboenden till den 31 augusti 2020. Socialstyrelsen ska komma med instruktioner till kommunerna om hur undantag kan göras, till exempel om en besökare har antikroppstestats.
  • Till hösten kommer gymnasieskolorna åter att bedriva undervisning i skolans lokaler, men ungdomar som ska åka till sina gymnasieskolor riskerar att öka belastningen på kollektivtrafiken på sina håll. Nu gör regeringen det därför möjligt för gymnasieskolor att under vissa förutsättningar kombinera undervisning på plats i skolans lokaler med fjärr- eller distansundervisning. Hudiksvalls kommun har inlett en dialog med X-trafik om hur det kan lösas i vår kommun.
  • Miljökontoret fortsätter sina kontroller av restauranger och har även följt upp de ställen som tidigare haft brister vilket restaurangerna nu har åtgärdat.