Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Vill du hjälpa en medmänniska? Bli god man eller förvaltare

Har du goda kunskaper i vardagsekonomi, hur samhället fungerar, ett gott omdöme och ett respektfullt bemötande mot andra människor? Nu söker vi gode män och förvaltare till medmänniskor med hjälpbehov orsakade av exempelvis demens, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och/eller missbruk.

Anmäl ditt intresse via vår e-tjänst så hör vi av oss med mer information. Du kan självklart anmäla ditt intresse utan att förbinda dig till något uppdrag!

Du behöver ingen särskild utbildning för att bli god man eller förvaltare.Du kan också hjälpa oss genom att tipsa vänner och bekanta som du tycker skulle passa. Tack för hjälpen!

Vad är god man?

En god man är ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den som har god man kallas huvudman.

Gode mannen måste ha huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom sådana som berör den dagliga hushållningen. Frågan om god man uppstår ofta när en person inte klarar att själv sköta sina ekonomiska angelägenheter eller förvalta sina tillgångar. Det kan till exempel bero på sjukdom eller funktionshinder. Man får inte beslut om god man om hjälpbehovet kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt.

Vad är förvaltare?

En person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande är ur stånd att ta hand om sig eller sin egendom kan få en förvaltare.

Förvaltarskap är ett stort ingrepp i den personliga integriteten och ska därför användas mycket restriktivt. Om det är tillräckligt med god man eller om hjälpen kan ges på ett mindre ingripande sätt får förvaltarskap inte anordnas.

Ett förvaltarskap kan till exempel bli nödvändigt när en psykiskt sjuk person är så omdömeslös i sitt handlande att det hotar personens ekonomi och sociala existens.