Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Bild på burkar med pennor

En annorlunda skolstart

Sommarlovet är slut och idag drog skolorna igång igen. För vissa innebär det nya läsåret en ny klass i en ny skola. För andra tar det vid där vårterminen slutade. Gemensamt för alla är att inget är som vanligt. Årets skolstart har fått anpassas utifrån rekommendationerna för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

– Nu är första skoldagen slut och enligt rektorerna har dagen varit lyckad, säger Ulf Carlsson, verksamhetschef för grund- och grundsärskolan. Skolorna har varit fyllda av pirriga och förväntansfulla elever. Vi får dock inte glömma att coronaviruset fortfarande finns bland oss, vilket gör att vi måste vara försiktiga. I skolorna har vi till exempel delat upp samlingarna, glesat ur grupperna och pratat med eleverna om god handhygien. Vi har dessutom beställt både plexiglas och handsprit till skolorna. Allt för en ökad trygghet för oss alla. Tillsammans kommer vi att klara även detta.

För gymnasiet innebär hösten att alla elever på Bromangymnasiet återgår till undervisning på plats efter en vår med distansstudier.

– Vi ser att eleverna är glada över att komma tillbaka till skolan, säger Urban Wickman, verksamhetschef på Bromangymnasiet. På skolan har vi rustat för det här och har förberett oss så långt vi kunnat. Vi har bland annat placerat ut stationer för handsprit, gjort markeringar i golvet och utökat matsalen för att kunna glesa ut sittplatserna. Vi ser att en del glömmer bort att hålla avstånd, men vi hjälps åt och påminner varandra. Vi, personal och elever, bär nu ansvaret tillsammans för att minska smittan.

Nu siktar vi på ett nytt, spännande och annorlunda läsår! Och tack till dig som vårdnadshavare som hjälper till att bromsa smittspridningen genom att följa skolornas rekommendationer.