Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Tillsammans för allas lika värde

Så här års brukar Glada Hudik färgas i regnbågens färger under en hel vecka, med Prideparaden som grand finale. I år är ingenting som vanligt. Vi kan inte träffas fysiskt men det hindrar oss inte från att uppmärksamma HBTQ-frågor och Allas lika värde på olika sätt:

Pride Hudiks digitala Pride-firande

Livesänds från Ystegårn lördag 29 augusti kl 10.00-12.00.

Det bjuds på samtal med olika fokus på hbtq. Kommundirektör Bengt Friberg berättar om hur Hudiksvalls kommun arbetar för att motverka diskriminering och främja allas lika värde. Dessutom musik från High up North, GABA och Hudik Klezmer band.

Fokus på Allas lika värde i kommunens verksamheter

Att se till alla människors lika värde och förståelsen för att vi är olika är en viktig del i att möta de vi är till för – våra kommuninvånare. Det är också en viktig grund i arbetsmiljöarbetet. Alla ska känna sig välkomna i våra verksamheter och på våra arbetsplatser.

Kommunfullmäktige har antagit ett styrdokument för att främja mänskliga rättigheter och förhindra diskriminering.

Digital föreställning för kommunens anställda

Under Pride-veckan erbjuds personal från kommunens olika verksamheter att som kompetensutveckling se den digitala föreställningen Komma ut, en HBTQ-monolog skriven och framförd av skådespelaren Oskar Sternulf.

Många av kommunens verksamheter jobbar aktivt med frågor kring Allas lika värde och diskriminering hela året, men kanske extra intensivt så här i Pride-tider. Daglig verksamhet, fritidsgårdar, bibliotek, skolor och förskolor är några exempel.

Premiär för Håsta skolas musikvideo

Lagom till Prideveckan släpper Håsta skola en musikvideo som ett resultat av ett arbete som pågått under två läsår.

– Vi vill förmedla att alla människor är olika men oavsett kön, könsidentitet, etnisk bakgrund eller funktionsvariationer är alla lika mycket värda, säger rektor Göran Westling.

Håsta skola har arbetat utifrån ett årshjul där varje diskrimineringsgrund har sin egen period. Hela skolan arbetar på så sätt med samma diskrimineringsgrund under samma tid.

Som en del i arbetet skrev man också en egen sång.

– Många av eleverna hade arbetat mycket med årshjulet innan och hade naturligtvis många kloka och bra saker de ville ha med i låttexten, säger Göran Westling. För att ha ett tydligt mål och en mottagare till vårt arbete valde vi att slutprodukten skulle bli en musikvideo!

Eleverna har varit engagerade genom hela arbetet, berättar Göran Westling.

– De har själva kommit med idéer till rekvisita och videons utformning och skrivit hela låttexten. Arbetet har varit otroligt givande och det känns viktigt att visa att Håsta skola står för inkludering, mångfald och alla människors lika värde.