Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Möjliga lokallösningar för Håsta skola utreds

Under morgondagen kommer lärandenämndens arbetsutskott lyfta frågan om Håsta skolas arbetsmiljö. Diskussionerna kan leda till beslut om en utredning för att se över möjliga alternativ för Håsta skola.

– Även om skolstrukturutredningen för närvarande är pausad tar inte arbetsmiljöansvaret paus. Arbetsmiljölagen finns där för barnens trygghet, barnens säkerhet och barnens bästa, säger Ulf Carlsson, verksamhetschef för grundskolan. Vi vill ha en grundskola som har bra kvalitet och med byggnader som uppfyller arbetsmiljökraven.

Håsta skola har länge haft tillfälliga lösningar när det gäller problem med byggnaderna, trångboddhet och utemiljö.

Vad innebär utredningen?

Utredning görs för att se vilka möjliga alternativ som finns till nuvarande byggnad. Det kan till exempel vara att bygga en ny skola på befintlig plats, bygga en ny skola i närområdet eller bygga ut Västra skolan och flytta eleverna dit.

– Vi har följt utvecklingen på skolan löpande och avvaktat i väntan på skolstrukturutredningens beslut. Men vad gäller Håsta skola ser jag ett arbetsmiljöproblem som gör att vi inte kan vänta längre, säger Ulf Carlsson

Hur kommer utredningen gå till?

Utredningen kommer att göras utifrån redan insamlat material som till exempel medborgarförslag och andra utredningar.

– Vi vill skaffa oss en helhetsbild och hitta en lösning som är långsiktigt hållbar, även ekonomiskt, säger Jonas Holm, ordförande i lärandenämnden.

Målet är att utredningen ska presenteras på lärandenämndens sammanträde i början av december och att beslut tas innan årsskiftet.