Behöver ditt barn hjälp och stöd? Kontakta elevhälsan

Mår ditt barn dåligt? Känns pluggandet tungt? Har det trasslat till sig? Alla barn och ungdomar behöver ibland hjälp och stöd för att må bra och klara skolan. Elevhälsan finns för dig ute på skolorna. Här finns exempelvis skolsköterskor, skolkurator, specialpedagog och arbetsterapeut.