Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Klart för fortsatt bad Hudiksvall

Kultur- och fritidsnämnden återtog i januari det tidigare beslutet om att lägga ner Hudiksvalls bad och relax för att utreda saken ytterligare. I dag beslutade kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott att föreslå nämnden att avsluta utredningen. Därmed finns förutsättningarna för badhuset vara kvar i minst tio år till, om det inte dyker upp orimligt stora renoveringsbehov.

- Det är väldigt tydligt att Hudiksvalls bad och relax är ett mycket omtyckt bad, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Gerd Olsson. Förslaget att lägga ner badet väckte starka känslor hos allmänheten. Möjligheten till utökat öppethållande på baden i Iggesund och Delsbo ersätter inte värdet av att ha ett bad nära i kommunens stadskärna.

De utredningar som beställts av tekniska förvaltningen visar att betongen i badhuset i Hudiksvall kan förväntas hålla i minst tio år till, med löpande underhåll och reparationer vid behov. Det går inte att veta något om badets livslängd utöver dessa tio år då det är fler delar av badet som kan komma till skada i den hårt utsatta miljön.