Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Bild över elevernas förslag på Hållbart Hudik

"Hållbart Hudik 2040" - elevernas förslag på ett hållbart Hudiksvall

Läroverket har certifierats enligt Grön Flagg

Läroverket har under en tid arbetat aktivt med Grön Flagg. Det har lett till att skolan nu, som enda högstadieskola i Hudiksvalls kommun, är certifierade enligt Grön Flagg.

– Att bidra till en hållbar samhällsutveckling är mitt ansvar som medmänniska och en viktig del i min roll som pedagog och mentor. Det är också viktigt för oss på skolan att inte bara prata om hållbar utveckling, utan också leva som vi lär. Därför är jag stolt över att vi nu har fått ett certifikat som bekräftar det, säger Jenny Lönnroos, lärare och projektledare för Grön Flagg på Läroverket.

Hur har ni jobbat med Grön Flagg på skolan?

En rad olika aktiviteter och projekt har genomförts under senaste året. Eleverna har till exempel skapat konst av skräp och deltagit i en klädbytardag på skolan där 50 plagg bytte ägare.

Ett annat exempel är "Hållbart Hudik 2040", där eleverna fick bygga upp ett hållbart Hudiksvall i förminskad skala för att visa förslag på hållbara lösningar. Därefter bjöds sakkunniga från kommunen in till vernissage för att diskutera elevernas idéer.

Vad hoppas ni att certifieringen ska leda till?

– Genom Grön Flagg-arbetet får skolan möjlighet att skapa en mer hållbar samtid och framtid. Certifieringen är en bekräftelse på elevernas och personalens arbete, vilket i sin tur bygger engagemang, insikt och driv, säger Jenny Lönnroos.

– Läroverkets certifiering är ett gott exempel om hur arbete med lärande för hållbar utveckling kan ske i grundskolans högre ålder. Genom arbetet med Grön flagg sker lärande för hållbar utveckling mer systematiskt och ger eleverna en handlingsberedskap inför framtida utmaningar där hållbarhet är en grundförutsättning, säger Åsa Terent, miljöstrateg.

Vad är nästa steg?

Just nu firar skolan sitt Grön Flagg-certifikat. Nästa steg blir att starta upp en ny Grön Flagg-resa med nya mål och nya aktiviteter tillsammans med eleverna.

– Det ska bli jättespännande att dra igång en ny resa, säger Jenny Lönnroos.

Miljöarbetet i våra skolor

Nyfiken på hur miljöarbetet ser ut i våra skolor? Här kan du läsa mer:  Länk till annan webbplats.