Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Utsikt över Hudiksvall från brandbilsstege

Nya former för samarbete kring destinationsutveckling

Destinationsbolaget Visit Glada Hudik upphör i nuvarande form. Det kom Visit Glada Hudiks ägare Hudiksvalls kommun och den ideella föreningen Destination Glada Hudik gemensamt fram till vid ett möte i förra veckan.

- Vi hade ett bra och konstruktivt möte, säger Ingemar Sandehult, ordförande i föreningen Destination Glada Hudik. Det här ger en bra grund att stå på för framtida samarbete för utveckling av turismen.

Anledningen till att nuvarande bolagsform med gemensamt ägande avslutas är båda parter har känt behov av att hitta nya sätt att samarbeta för att ta nya steg i utvecklingen av Hudiksvalls kommun som destination.

- Vi behöver förtydliga rollerna i och med att kommunen har ett mer strategiskt perspektiv medan branschens perspektiv är kommersiellt. Båda behövs om utveckling av besöksnäringen som är oerhört viktig för Hudiksvalls kommun ska nå sin fulla potential. Och vi kommer att fortsätta ha ett nära samarbete även om det blir i en annan form, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam.

Mer konkret hur besöksnäringens aktörer och kommunen ska samarbeta i framtiden för att utveckla Hudiksvalls kommun som destination är för tidigt att säga, det kommer parterna fortsätta diskutera. Men att samarbete behövs är man eniga om.

- Besöksnäringen är ett av de snabbast växande affärsområdena, säger Ingemar Sandehult. Det sammantagna värdet av besöksnäringen i Hudiksvalls kommun är idag 700 miljoner kronor. Inom några år pratar vi om en miljard kronor.