Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Östra skolans profilval ska inspirera eleverna

I mitten av september körde Östra skolan igång med årets profilval. Det innebär att eleverna en gång i veckan får fördjupa sig i en aktivitet som de själva valt utifrån intresse eller nyfikenhet.

Profilvalet på skolan har växt från att förra året bestå av tre profiler till att i år erbjuda eleverna 18 olika aktiviteter att välja mellan. Allt från olika idrotter som till exempel innebandy, fotboll och padel till praktiska ämnen som engelska, NO-labbar och framtidsprofil.

Vad hoppas ni att det ska leda till?

– Många saker, säger Jens Öberg, lärare på Östra skolan. Dels ett bättre mående hos våra elever, men också att det ska smitta av sig på övriga ämnen, att man får göra roliga saker en gång i veckan.

Hur har det tagits emot av eleverna?

– Övervägande positivt. Det negativa vi hört är från de elever som inte fått sitt förstahandsval. Men eftersom de fått välja mellan 18 olika aktiviteter har de ändå hittat flera alternativ som intresserat dem, säger Jens Öberg.

Profilvalen är en del av Östra skolans arbete med rörelse och hälsa för att lyfta rörelsens betydelse för lärande och välbefinnande. Profilerna genomförs också i samarbete med förening- och näringsliv som gör att eleverna till exempel får tillgång till ledare, instruktörer och föreläsare.