Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Välkommet tillskott från staten ger plus i delårsbokslutet

Kommunens delårsbokslut är klart och resultatet är betydligt bättre än befarat: drygt 100 miljoner kronor plus. Men orsakerna är högst tillfälliga, konstaterar ekonomichef Kent Lundquist.

- Pandemin har slagit hårt mot stora delar av samhället, inte minst äldreomsorgen och näringslivet. Arbetslösheten ökar och skatteintäkterna minskar. Därför går staten nu in med ekonomiska kompensationer för få igång hjulen. Dessutom har vi fått statliga avräkningspengar av engångskaraktär.

Prognosen är att även resultatet 31 december landar på plus 100 miljoner kronor, trots att social- och omsorgsnämnden fortfarande dras med stort underskott.

- Det här är ett välkommet tillskott från statens sida till kommunerna i en kärv tid, vilket ger oss ett visst andrum framåt. Vi kan inte räkna med att få motsvarande medel i denna storleksordning de kommande åren, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam.

De grundläggande utmaningarna för kommunen kvarstår, med bland annat fler äldre.

- Att året ser bra ut bokslutsmässigt och nästa år ekonomisk ljusare innebär inte att vi kan dra på oss mer än marginella driftkostnadsökningar, säger Mikael Löthstam. De satsningar som kan göras är mer av punktinsatser, som exempelvis arbetsmarknads satsningar för mildra effekterna av den ökande arbetslösheten.