Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Arbetsmarknadsvecka

Arbetsmarknadsveckan för årskurs 9

Om det inte hade varit en pandemi, hade eleverna i årskurs 8 varit ute på en veckas praktik under vårterminen. Nu ersätts prao-veckan som skulle ha varit i våras med en arbetsmarknadsvecka, där eleverna får möjlighet att förbereda sig inför arbetslivet och utbildningsvägar.

Under den här veckan, 19-23 oktober kommer eleverna att få hjälp av studie-och yrkesvägledare att planera gymnasievalet, få besöka olika gymnasieskolor, se filmer och chatta med olika gymnasieprogram. De kommer att få lära sig om arbetsmarknaden, vilka yrken som finns, vilka yrken som kommer att finnas i framtiden och prata om fördomar kring vissa yrkesroller.

Lärdom om olika branscher samt prova på-aktiviteter

Under arbetsmarknadsveckan får eleverna lära sig om hur det är att jobba inom olika branscher som till exempel inom: vård- och omsorg, industri- och teknik och motorbranschen. Under veckan kommer de att få prova på olika aktiviteter, se företagsfilmer och få besök i klassen och på skolgården av olika arbetsgivare. Eleverna kommer att bli insatt i var det finns ett stort behov av arbetskraft i framtiden och få lära sig om hur det är att starta företag.

Tätt samarbete har format veckan

Studie- och yrkesvägledare, praosamordnare, lärare och rektor har tillsammans arbetet för att förverkliga denna vecka. Elisabeth Dahlberg, enhetschef för studie- och yrkesvägledningen anser att arbetsmarknadsveckan är av stor vikt, då ungdomar behöver få lära sig om vad arbetslivet innebär och förstå kopplingen mellan utbildning och arbete.

- Eleverna behöver veta vilka olika utbildningsvägar och yrken som finns och hur arbetsmarknaden fungerar. Det skapar målbilder för eleverna och ger en koppling till skolans ämnen vilket ger en ökad motivation i skolarbetet. Vi vill även medvetandegöra att fördomar kan styra val och att eleverna ska kunna göra en plan för det kommande gymnasievalet säger Elisabeth Dahlberg.

Syftet med studie- och yrkesvägledningens är att ge eleven möjlighet att överblicka den mångfald av yrken och utbildningar som finns och ge kunskap om den ständigt föränderliga arbetsmarknaden och att motverka val utifrån social bakgrund, etnicitet och könstillhörighet.

Läs också om Industriveckan där 13 företag bjuder in elever, vårdnadshavare och dig som vill veta mer om vilka jobb som finns, hur det är att jobba inom industribranschen och vad de lokala företagen gör för någonting.