Inga förändringar i besöksrutiner för vård- och äldreboenden

Efter att Regeringen i går meddelande att äldre personer och personer i riskgrupper nu omfattas av samma rekommendationer som övriga befolkningen får vi frågor om det påverkar möjligheten att besöka kommunens vård- och omsorgsboenden.

- Alla ska nu följa samma allmänna råd om att hålla avstånd, tvätta händer och undvika trängsel, vilket också är vad våra besöksrutiner handlar om. Därför gör vi inga förändringar utan håller fast vid våra rutiner som ju är utarbetade för att skydda äldre och sköra, säger biträdande förvaltningschef Inger Myrsten.

Besöksrutiner för vård – och omsorgsboenden för äldre

Varför har ni besökstider och krav på bokade besök?

Vi behöver hjälpas åt för att besöken ska bli så säkra som möjligt, därför behöver vi begränsa så att inte för många kommer samtidigt. Annars kan det bli för trångt vilket ökar risken för smittspridning.

Vilka är besökstiderna?

Dagligen kl 10-16. Kom ihåg att du måste boka ditt besök i förväg för att det inte för mycket folk samtidigt.

Får hela familjen komma på besök?

Vi behöver hjälpas åt för att besöken ska bli så säkra som möjligt, därför vill vi att högst två personer ska komma samtidigt. Annars kan det bli för trångt vilket ökar risken för smittspridning. Tänk på att även barn måste hålla avstånd.

Varför kan vi inte använda gemensamma utrymmen på avdelningen när vi besöker?

Här bor många sköra äldre. Vi måste hjälpas åt att skydda alla som bor här och därför ska besöken ske på de säkra mötesplatserna eller i din närståendes egna lägenhet.

Får jag ta med min närstående på en utflykt?

Ja, det är din närstående som bestämmer om hen vill följa med. Men tänk att göra utflykten så säker som möjligt genom att till exempel undvik trängsel, hålla avstånd och var noga med handhygienen.

Vad ska jag tänka på för att inte råka smitta min närstående?

  • Respektera besöksrutinerna
  • Stanna hemma om du har symtom, även om de är lätta
  • Se till att du har rena händer, tvätta händerna eller använd handsprit innan du går in till din närstående
  • Hosta eller nys i armvecket
  • Använd gärna visir som vi tillhandahåller för besökare på våra vård- och omsorgsboenden som en extra säkerhetsåtgärd
  • Träffas ute om vädret tillåter
  • Undvik att sitta mitt emot varandra utan sitt gärna i "sicksack" eller bredvid varandra med avstånd
  • Håll avstånd

Får jag ta med fika?

Det är okej men det är viktigt att ni håller avstånd och tänker på hygienen.

Kan jag hälsa på fast det finns personer med symptom på boendet?

Om någon boende får symptom gör vi direkt olika åtgärder för att minska risken för smittspridning, bland annat inför vi så kallad kohortvård. Det gör vi alltid för säkerhets skull, även om symtomen sedan inte visar sig bero covid-19.

Därför behöver du lyssna på personalen om de har speciella instruktioner. Om du och din närstående är symptomfria går det bra att använda vår säkra mötesplats med plexiglas som kommer att finnas inomhus eller träffas utomhus om vädret tillåter.

Kan inte det här innebära att smittspridningen ökar igen på vård- och omsorgsboendena?

Regeringen kunde fatta det efterlängtade beslutet att häva besöksförbudet eftersom smittspridningen nu minskar i samhället och det nu finns bra arbetssätt och rutiner för att förhindra smittspridning på vård- och omsorgsboenden.

Men det gäller att vi tillsammans tar ansvar för att besöken ska bli så säkra det bara går, genom att alla följer besöksrutinerna, håller avstånd, har rena händer och avstår från besök om man har symptom.

Om smittspridningen skulle ökar lokalt kan det bli aktuellt med lokala restriktioner och eventuell avrådan från besök.