Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Kunskapsdagar Kultur och Hälsa utifrån Scen:se projektet

Projektet Scen:se samarrangerar tillsammans med Region Gävleborg och Folkteatern Gävleborg Kunskapsdagar Kultur och Hälsa utifrån Scen:se projektet.

Temat för Kunskapsdagarna Kultur och Hälsa 2020 är: konstens möjligheter för barn och unga med särskilda behov utifrån projektet Scen:se.

- Vi har genomfört projektet Scen:se under tre år med syftet att skapa konst och kulturupplevelser för barn och unga med komplexa funktionsvariationer och flerfunktionsnedsättningar. Vi har skapat en konstutställning i samarbete med Hälsinglands museum, som efter Hudiksvall har stått på flera orter i landet och ska - efter Covid - fortsätta till Norrköping och Kristianstad. Vi har också gjort två teaterföreställningar i samarbete med Folkteatern Gävleborg som turnerat över hela landet i samarbete med Riksteatern Barn och Unga, säger Eva von Hoffsten som är projektledare för Scen:se

Kunskapsdagarna genomförs varje år

Varje år genomför Region Gävleborg Kunskapsdagar där goda exempel lyfts fram. I år lyfts projektet Scen:se. Den den fysiska konferensen fick ställas in i mars och den genomförs nu istället digitalt.

Vilka är med?

Projektet Scen:se har finansierats av Allmänna Arvsfonden, Svenska Postkodstiftelsen, Region Gävleborg och Kulturrådet. Det ägs av Hudiksvalls kommun och vi har samarbetat med Hälsinglands museum, Folkteatern Gävleborg och Riksteatern Barn&Unga.

Kunskapsdagarna genomförs i samarbete med Region Gävleborg och Folkteatern Gävleborg. Föredragshållare är scenkonstnärer, pedagoger, anhöriga och vi själva som genomför ett slutseminarium.

Deltagare kommer från hela Sverige och representerar en mängd olika organisationer. Dessutom har vi tio deltagare från Storbritannien och två från Israel.

Varför gör ni det?

Projektet Scen:se - för att alla människor - i projektets fall främst barn och unga - oavsett deras funktionalitet eller behov, har rätt att få ta del av professionell konst och kultur och ta plats på den offentliga kulturarenan.

Kunskapsdagarna - för att visa på exempel på hur vi och inbjudna föreläsare arbetar med det här.

Vad hoppas ni få ut av det?

Samma som ovan men även för att sprida vårt sätt att jobba så att fler blir inspirerade att jobba på liknande sätt med inkluderande och tillgänglig konst och kultur.