Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

SOPOR 7D

Nytt för företag om det farliga avfallet

Har du farligt avfall på ditt jobb? När ni ska skicka det till trygg behandling ska din verksamhet rapportera transporten till Naturvårdsverket. Detta gäller både avsändare, transportör och slutmottagare.

Från den 1 november, 2020 ska alla företag och verksamheter som producerar farligt avfall, det vill säga där farligt avfall uppstår i verksamheten, rapportera transporten.

Även företag och verksamheter som bara har lite farligt avfall, tex glödlampor, några färgburkar och trasiga mobiler ska rapportera. I Sverige blir det över två miljoner ton (!) farligt avfall per år och med nya kravet ska det bli bättre koll på flödena.

Vilka verksamheter berörs?

Kraven på utökad anteckningsskyldighet och rapportering gäller för alla verksamheter där farligt avfall uppkommer. Det innebär att i princip alla yrkesmässiga verksamheter berörs.

Det gäller också för verksamheter som:

  • transporterar farligt avfall
  • samlar in och tar emot farligt avfall
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall

Varför införs ett nytt avfallsregister?

Den senaste statistiken visar att det bara i Sverige uppstår över två miljoner ton farligt avfall per år, men statistiken är osäker och uppdateras sällan. Dessutom har tillsynsmyndigheter svårt att följa flödena. Med det nya registret får Sverige bättre uppsikt över farligt avfall och bättre förutsättningar att kontrollera hanteringen.

Sverige behöver också uppfylla nya krav i EU:s lagstiftning på avfallsområdet, som bland annat innebär att uppgifter om farligt avfall ska finnas tillgängliga i ett nationellt register.

Har du frågor?

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Norrhälsinge miljökontor,

0650-190 00 eller

Läs mer om farligtavfall

Mer information om de nya reglerna och hur rapporteringen går till hittar du på Naturvårdsverkets hemsida