Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Program för kvalitetssäkring skapar trygghet kring Glada Hudik-teatern

Den här veckan sänder SVT Gävleborg inslag om Glada Hudik-teatern med bland annat en intervju med en skådespelare som ibland känt sig dåligt bemött av medarbetare i teatern. I programmet ingår också utsnitt från inspelningar som skådespelaren gjort under flera år. 

- Vi jobbar hårt för att alla ska få ett gott bemötande i alla kommunens verksamheter, säger kommundirektör Bengt Friberg. Efter att vi fick kännedom om inspelningarna har vi gjort en internutredning och kan konstatera att verksamheten fungerar bra samtidigt som det behövs förstärkningar inom vissa områden. Vi har därför tagit fram ett handlingsprogram. Detta berättade vi om redan i juni i år, men det förtjänar att upprepas med anledning av reportagen i SVT Gävleborg.

För drygt 20 år sedan spelade Glada Hudik-teatern sina föreställningar för vänner och anhöriga hemma i Hudiksvall - i dag gör de succé i Sverige och världen. 

- Glada Hudik-teatern har gjort en fantastisk resa och i grunden förändrat synen på personer med olika typer av funktionsnedsättning, säger Bengt Friberg. De har hela tiden brutit ny mark och tagit sig an större och svårare områden. Men det innebär också att organisationen utsätts för stora utmaningar och därför säkrar vi nu upp för att öka tryggheten och kvalitén för deltagarna. 

Expertkompetens inom aktuella diagnosområden

handlingsprogrammet ingår basutbildning för alla som jobbar med deltagarna i teatern. I samband med föreställningar och turnéer kommer individuella planeringar göras utifrån varje deltagares förutsättningar. Rutiner för avvikelsehantering ses över. Och vid större aktiviteter, som naturligtvis sätter extra press på teaterns deltagare, ska alltid någon med expertkompetens inom aktuella diagnosområden finnas med. 

- I en verksamhet som Glada Hudik-teatern ställs stora krav på kunskap om hur man bemöter och hanterar behov kopplat till olika diagnoser, säger Bengt Friberg. Nu fyller vi på med kunskap och kommer även att erbjuda kontinuerlig handledning för personalen. 

Ett resultat av utredningen är att Glada Hudik-teatern flyttas från social- och omsorgsförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen. 

- Det stämmer bättre överens med vad teatern är idag, en frivillig verksamhet med som verkar nationellt och även internationellt. Det innebär vissa förändringar i och med att man inte längre jobbar under LSS-lagen, bland annat när det gäller kraven på dokumentation. Men verksamheten ska naturligtvis fortsätta hålla samma höga kvalité för deltagarna. 

I SVT:s program uttrycker skådespelaren oro för att kritiken och inspelningarna ska leda till att hen inte får fortsätta i teatern. 

- Vi är väldigt tacksamma för att få veta om något inte fungerar bra, det hjälper verksamheten att utvecklas, säger Bengt Friberg. Glada Hudik-teatern har ingen fast ensemble eftersom varje produktion har sina egna förutsättningar och rollerna måste passa dem som ska delta. Just nu ligger den publika teaterverksamheten nere på grund av pandemin och vi vet inte vilka som kommer att stå på scen när det kommer igång igen.