Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Insatsledaren i Hamrebranden friad

Hovrätten meddelande idag dom i målet mot insatsledaren som står åtalad för miljöbrott i samband med släckningsarbete i byn Hamre. Insatsledaren frias av hovrätten.

- Vi är väldigt glada! Det har varit en tuff tid för insatsledaren som förstås är väldigt lättad idag. Det är beklagligt för alla inblandade att det dragit ut så långt på tiden, säger Anders Zetterlund, verksamhetschef för räddningstjänsten.

Det var i januari 2015 som en fastighet i byn Hamre brann och i samband med det påverkades dricksvattenbrunnar. Det var också startpunkten för en lång juridisk process för att utreda ansvarsfrågan.

- Kommunens hållning har hela tiden varit att det inte borde vara möjligt att räddningstjänsten kan ställas till svars eftersom insatsledaren utfört arbete enligt LSO och utifrån det allmänna kunskapsläge som fanns vid tiden, säger kommundirektör Bengt Friberg. En fällande dom skulle ha fått stora konsekvenser för räddningstjänstens arbete i hela Sverige och möjligheten att släcka bränder.