Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Kommunen går återigen upp i stab

 Smittskyddsläkaren konstaterar att andra vågen nått Gävleborg. Smittspridningen accelererar hastigt i flera kommuner.

Från och med fredag 6 november går kommunens tjänstemannaorganisation återigen upp i stab, där krisledningsstaben leds av kommundirektör Bengt Friberg.

- Stabsläge innebär att vi kan fatta snabbare beslut och tydligare samordna pandemiarbetet, säger Bengt Friberg. I det här läget aktiveras inte krisledningsnämnden utan nämndernas arbete fortsätter som vanligt.

Under fredagen kommer krisledningsstaben att diskutera om vissa av de begränsningar som togs bort när vi gick ur stabsläget i september behöver återtas och om vi behöver kompletteramed nya restriktioner.

- Det är jätteviktigt att alla hjälps åt och orkar hålla ut, säger Bengt Friberg. Vi måste återigen verkligen skärpa till oss; vara noga med hygienreglerna, inte träffas i stora grupper, undvika fester och jobba på distans om det går.