Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Misstänkt klusterutbrott på Månsbacken

18 av personalen på Månsbackens vård- och omsorgsboende har symptom varav 4 har testats positivt för corona. 8 av de boende har symptom. Kohortvård har införts, det vill säga att alla med symptom vårdas avskilt av personal med särskild skyddsutrustning. All personal och alla boende på Månsbacken testas nu.

- Vi står i nära dialog med Regionens smittskyddsenhet och gör allt vad vi kan för att minimera risken för ytterligare smittspridning, säger kommundirektör Bengt Friberg. Tills läget har stabiliserat avråder vi starkt från besök.