Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Många har frågor kring besöksförbud och öppna skolor

Efter att klustersmitta konstaterats på Månsbackens vård- och omsorgsboende under tisdagen får vi frågor om varför kommunen inte återinför besöksförbud på vård- och omsorgsboendena.

- När Regeringen i höstas lyfte besöksförbudet var det efter att vikten av sociala kontakter vägts mot risken att bli smittad, säger kommundirektör Bengt Friberg. Som kommun har vi rent juridiskt inte rätt att införa besöksförbud. Däremot har vi omfattande besöksregler och restriktioner för att så långt det bara går förhindra smitta. Det kan bli så att reglerna skärps ytterligare nu när smittspridningen ökar.

I nuläget är det 21 av personalen på Månsbacken som har symtom, varav 10 har konstaterad covid-19. Bland de boende är det tyvärr också ett antal med symptom och en som testats positivt.

- Såväl personal som boende testas och vi har tät kontakt med Regionens smittskyddsenhet, säger Bengt Friberg.

Stanna hemma om du har symptom

Även när det gäller förskolor och skolor kommer det frågor, bland annat om vad som händer om någon i klassen konstaterats smittad.

Om det visar sig att någon som tagit prov har covid-19 ringer Regionens smittspårningsgrupp upp och ger förhållningsregler. En är att familjemedlemmar från gymnasieåldern och uppåt sätts i hemkarantän. Har man inte blivit kontaktat och fått instruktioner ska man gå i skolan eller till jobbet som vanligt. Liksom för alla oss andra gäller att har man det minsta symtom ska man stanna hemma och provta sig efter 48-72 timmar.

- Det är även här en avvägning, säger Bengt Friberg. Om barn och elever inte kan gå i skolan får det så stora konsekvenser för dem, kunskapsmässigt och socialt. Men det påverkar också hela samhället om föräldrarna inte kan jobba.

Vill du veta mer?