Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Skärpta allmänna råd i Gävleborg för att bromsa den skenande smittspridningen

Smittspridningstakten i Hudiksvalls kommun är dramatisk just nu.

- Det kan vi konstatera inte minst genom covidutbrottet på Månsbackens vård- och omsorgsboende men även utifrån ökad personalfrånvaro, bland annat inom förskolan, säger kommundirektör Bengt Friberg.

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Gävleborgs län fattat beslut om skärpta allmänna råd för länet. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor.

Beslutet gäller till och med den 13 december men kan förlängas.

- Det här kommer ju att påverka såväl vår verksamhet i kommunen som handel, besöksnäring och annat. Jag har full förståelse för att det blir besvärligt och slår hårt. Men från kommunens sida måste jag ändå säga att det är nödvändigt att göra de här skärpningarna. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att få stopp på den snabba smittspridningen genom att följa de allmänna råden, säger Bengt Friberg.

Skärpta allmänna råd

Från och med den 16 november uppmanas alla som vistas i Gävleborgs län att:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
  • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Rådet gäller även resor till regionen från andra regioner. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.
  • Skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter
  • Måndagens beslut omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – i Gävleborgs län.

Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.