Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Bild på leksakståg

Inriktningsbeslut och genomförandeplan för förskolans lokaler

I september presenterade verksamhetschef för förskolan Annika Gabrielsson en utredning för förskolans lokalstruktur. Utredningen har kompletterats med ett inriktningsbeslut och en genomförandeplan. Detta presenterades idag för lärandenämndens arbetsutskott och planen är att lärandenämnden tar ställning till förslaget i december.

– Vi måste börja planera, bygga och rusta för framtiden. Syftet med det här är att kunna satsa på barn och personal utifrån en hållbar ekonomi genom effektiviseringar och minskade kostnader för lokaler, säger Jonas Holm, ordförande i lärandenämnden.

Vad innebär inriktningsbeslutet?

Inriktningen för förskolan i Hudiksvalls kommun ska vara att alla barn erbjuds en likvärdig utbildning, oavsett var i kommunen den anordnas, genom tillgång till fler legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare vid fler förskolor.

Förskolorna ska sträva efter att minska barngruppens storlek och andelen barn per personal. Genom att effektivisera lokalkostnader kan förskolan bibehålla personaltäthet och skapa ändamålsenliga lokaler.

Förskolorna bör ha 5 – 6 avdelningar, vilket ger färre men bättre anpassade lokaler som bidrar till ekonomisk hållbarhet. I vissa fall innebär det nybyggnation. Det kan i sin tur medföra sammanslagning av befintliga förskolor vid halvtomma lokaler.

Förskolans moduler är tillfälliga ersättningslokaler vid snabba behov av lokaler men som ska ersättas med nybyggnationer.

Vad innehåller genomförandeplanen?

Genomförandeplanen innebär att fem nya 6-avdelningsförskolor planeras. För två av dem finns beslut, varav den i Forsa redan har påbörjats.

Det finns också ett förslag att barnomsorg på obekväm arbetstid, Nattis, utökas till att även finnas på den nya förskolan i Näsviken.

– Det är inte ofta vi får möjlighet att göra en sådan här stor satsning som gynnar både barnen och personalen inom förskolan. Det känns också bra att vi ser över möjligheten för att utöka nattis eftersom vi ser att det finns en stor efterfrågan, säger Jim Svensk Larm, vice ordförande i lärandenämnden.

Hur de nya 6-avdelningsförskolorna kommer att påverka de befintliga förskolorna är för tidigt att säga. Det beror bland annat på hur barnantalet ser ut när de nya förskolorna är färdiga att tas i bruk.

Forsa

 • Ny 6-avdelningsförskola byggs.
 • Status: Pågår

Helenedal Hudiksvall

 • Ny 6-avdelningsförskola byggs.
 • Status: Beslut om att börja bygga är fattat. Detaljplanarbete pågår.
 • Planerad start: 2021/2022

Näsviken

 • Ny 6-avdelningsförskola planeras.
 • Status: Beslut inte fattat.
 • Planerad start: 2021/2022

Sandvalla Hudiksvall

 • Ny 6-avdelningsförskola planeras
 • Status: Beslut inte fattat.
 • Planerad start: 2022/2023

Kattvikskajen, Västra hamnen Hudiksvall

 • Ny 6-avdelningsförskola planeras.
 • Status: Beslut inte fattat.
 • Planerad start: 2023