Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Våld i nära relation går inte i karantän, snarare tvärtom

Du som lever med våld och förtryck i en nära relation har rätt att få hjälp och stöd. Våld kan förekomma i alla slags relationer. Att bli utsatt för våld påverkar hälsan. Våldet kan ge fysiska skador, men också olika typer av långvariga besvär. Det finns hjälp att få för att ta sig ur relationen och för att må bättre.

- Vi märker att kontakten med oss minskar nu i tider när människor är isolerade, det är så klart inte ett tecken på att behovet minskar, snarare tvärt om, säger, Maria Lövgren som arbetar på kommunens Centrum mot våld i nära relationer.

Centrum mot våld i nära relation vänder sig till dig som är bosatt i Hudiksvalls kommun och som lever eller har levt i relation där du har varit utsatt för olika former av våld. Om du har någon i din närhet som är utsatt eller utövar våld i en nära relation kan du också kontakta centrumet för råd. Det kan tillexempel vara som vän, arbetskamrat eller arbetsgivare.

Vilken hjälp kan jag som utsatt få?

Genom att söka hjälp och våga berätta kommer du att få stöd och vägledning i den livssituation du befinner dig i. I bland kan det ha gått år sedan uppbrottet, men du känner dig fortfarande inte fri. Då är du också välkommen att höra av dig.

- Vi erbjuder dig stöd i form av enskilda samtal som utgår ifrån och fokuserar på dig och det våld du har upplevt och även gruppverksamhet, säger Maria Lövgren.

Kvinnojouren Vändpunkten i Hudiksvall finns här för dig

Kvinnojouren Hudiksvall erbjuder professionellt stöd och rådgivning för våldsutsatta kvinnor. Anhöriga, vänner, kollegor, myndigheter och andra berörda parter kan också vända sig till jouren för information och rådgivning.

- Om du är utsatt, behöver stöd och rådgivning eller bara vill ha någon att prata med är du alltid välkommen att kontakta oss. Det kan vara svårt att ta första steget men du kanske först kan prata med någon som du litar på, en kompis, anhörig eller kanske en arbetskamrat. Vi har skyddsboende för våldsutsatta kvinnor och barn, säger Betty på Kvinnojouren Vändpunkten i Hudiksvall.

Kontaktuppgifter

Vid akut fara ring 112!

Centrum mot våld i nära relationer

Öppet dagtid, måndag-fredag. Telefon: 070-55 02 117, 072-52 57 922.

Socialjour

Öppet mån-tors kl. 17-23, fre kl. 17-02, lör kl. 16-02 och sön kl. 16-23. Telefon: 026-10 02 25. Övrig tid nås socialjouren via Polisen på telefon 114 14.

Kvinnojouren Vändpunkten

Öppet dagtid, lördag-söndag kl.10-14. Telefon: 0650-122 85.

Tjejjouren Vändpunkten

Nationella kvinnofridslinjen

Öppet dygnet runt). Telefon: 020-505050.

 

Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna i Sverige lanserar under november den nationella kampanjen Tillsammans mot våld, med syfte att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer.