Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Utövar du våld?

Det finns stöd för dig att få som har problem med aggressivitet; som har slagit, hotat eller på annat sätt kränkt, skrämt eller skadat din partner. Du som är vuxen och använder våld mot någon i din närhet kan få stöd i att ta ansvar och bryta detta destruktiva beteende.

Målsättningen är att du ska hitta ett alternativ till ditt beteende. Ytterligare mål är att ge dig möjlighet att söka efter och förstå de bakomliggande orsakerna till varför du har använt våld, och att förstå hur den du utsatt för våld och de som eventuellt har varit närvarande när du varit våldsam känner sig och upplever dig.

- Vi erbjuder dig stöd i form av enskilda samtal som utgår ifrån och fokuserar på dig och det våld du har utövat och upplevt, säger Maria Lövgren vid Centrum mot våld i nära relation i Hudiksvalls kommun.

Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna i Sverige lanserar under november den nationella kampanjen Tillsammans mot våld, med syfte att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer.