Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

samtal på uteolats

Coronautbrottet på Månsbacken utreds

Kommunstyrelsens AU beslutade idag att tillsätta en utredning med anledning av Covid-19 inom äldreomsorgen i Dellenbygden.

- Kommunstyrelsen behöver få en bild av den bakomliggande orsaken till den stora och snabba spridningen av Covid-19, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam.

Utredningen ska se över om det funnits brister i kommunikation och efterlevnad av lokala och nationella riktlinjer och rekommendationer som är tagna lokalt och nationellt. Utredningen ska också ge förslag på förbättringsåtgärder.

- Utredningen ska ske skyndsamt och vi kommer att anlita en extern utredare för uppdraget, säger Mikael Löthstam. Fokus är att ta lärdom för att kunna undvika att det händer igen.