Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Fjärrundervisning införs på Bromangymnasiet

Från och med måndag 23 november kommer ungefär hälften av Bromangymnasiets elever ha fjärrundervisning. Beslutet fattades utifrån att Regeringen nu öppnar upp för fjärrundervisning i gymnasieskolan som ett sätt att bromsa den snabba takten i smittspridningen.

- Bromangymnasiet är en stor skola med nästan 2000 personer, varav många reser till och från skolan med kollektivtrafik, säger lärandenämndens ordförande Jonas Holm. Vi har en väldigt oroande smittspridning i hela samhället just nu och syftet är att begränsa smittspridning genom att minska trängsel i lokaler och kollektivtrafik.

Ungefär hälften av skolans elever kommer att delta i fjärrundervisning samtidigt.

- Det finns en viktig skillnad mellan distans- och fjärrundervisning, säger verksamhetschef Urban Wickman. Fjärrundervisning innebär att undervisningen sker i realtid och läraren är uppkopplad under hela lektionen med eleven som befinner sig på annan plats.

Ordinarie schema

Elever och lärare följer sitt schema som en ordinarie vecka. Varje lektion börjar med en digital samling där läraren förklarar för eleverna vad som förväntas av var och en under dagens lektion.

De elever som fjärrundervisas erbjuds matlådor. Fjärrundervisningen kommer att pågå höstterminen ut.

Till skillnad mot i våras när Bromangymnasiets elever försattes i hemkarantän från en dag till en annan har skolledningen nu ett par dagars förberedelsetid och vårens erfarenheter i ryggen.

- Det är en stor apparat att få allt på plats men vi känner oss väl rustade. Jag tror att de flesta har förståelse för beslutet i det allvarliga läge vi befinner oss, säger Urban Wickman.

Vilka elever omfattas av fjärrundervisningen?

  • Åk 1 all undervisning på plats i skolan
  • Åk 2 Fjärrundervisning med reservation för vissa yrkesdagar, där så är nödvändigt
  • Åk 3 Fjärrundervisning med reservation för vissa yrkesdagar, där så är nödvändigt
  • IM - all undervisning på plats i skolan
  • Gymnasiesär - all undervisning på plats i skolan