Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Åtgärder för att hejda smittspridningen

Krisledningsstabens fokus just nu är det allvarliga läget i Delsbo med smittspridning bland annat på vård- och omsorgsboendet Månsbacken.

- Smittspridningen inom förskolan i Delsbo har tilltagit och vi har svårt att klara bemanningen. Därför har vi gått ut med en vädjan till föräldrar att hålla barnen hemma om man har möjlighet, säger kommundirektör Bengt Friberg som är krisledningsstabens ordförande. När det gäller Ede skola följer vi frånvaron noga men har ännu inte vidtagit några andra åtgärder än de som redan finns kring avstånd och hygien.Under tisdagen fattade kultur- och fritidsnämndens ordförande beslut om att tillfälligt stänga biblioteket i Delsbo.- När det gäller biblioteket i stan är det öppet men vi vädjar vi till alla att man undviker att gå in i biblioteket och i första hand nyttjar bibliotekets tjänster på annat sätt, säger Bengt Friberg. Det har varit mycket folk där några dagar vilket inte är bra ur smittspridningsynpunkt.