Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Import

Fjärrundervisning för Delsbos högstadieelever

Högstadieeleverna på Ede skola kommer att plugga hemifrån under i första hand två veckor, 30 november till 11 december.

Anledningen är den akuta situationen med omfattande smittspridning i Delsbo.

- Färre elever på skolan innebär ökade möjligheter att minska trängsel i korridorer och matsalen. Eleverna som är kvar på skolan kommer även att få tillgång till högstadiets lokaler för att sprida ut sig ytterligare, säger Jonas Holm, ordförande i Lärandenämnden.

I nuläget finns det inga planer på att gå över till fjärrundervisning på övriga grundskolor.

- Situationen i Delsbo är exceptionellt, säger verksamhetschef Ulf Carlsson. Jag har stor förståelse för att det finns oro även på andra skolor men smittspridningsläget motiverar inte en sådan här åtgärd i det här läget. Men vi följer läget noga på samtliga skolor och jag vet att det görs ett stort arbete i alla skolor för att förhindra smittspridning.

Grundskolan har genomfört test av fjärrundervisning vid ett par tillfällen.

- Det känns tryggt att vi har hunnit testa rutinerna och har några dagar på oss för att få alla detaljer på plats, säger Ulf Carlsson.