Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Digital undervisning för elever på Bromangymnasiet och vuxenutbildningen

För att minska smittspridningen har många av Bromangymnasiets elever just nu fjärrundervisning. Det innebär att eleverna har lektioner i realtid som följer deras vanliga schema.

På Cul (centrum för utveckling och lärande) har man halverat elevantalet i klassrummen för att skapa avstånd mellan elever och personal. Det betyder att eleverna får halverad närundervisning och den andra halva ersätts distansundervisning. Lärarna anpassar med digitala lösningar utifrån elevernas behov och förutsättningar. Det kan vara att eleverna får uppgifter, följer inspelade föreläsningar och redovisar via Google Classroom eller direkt online via Meet. Elever som har behov av mer stöd och hjälp kan få det via studieverkstäder eller enskilda möten med undervisande lärare eller specialpedagog.

- Det går bra över lag, men en utmaning med dte här är att få undervisningen att fungera för de som behöver extra stöd, säger Anders Olsson, rektor på Cul.

Eleverna på Bromangymnasiet som går yrkesprogram behöver få den praktiska undervisningen. Därför har det beslutats att praktisk undervisning får ske ute på verkstäderna i små grupper, där är det även enklare att hålla avstånd i jämförelse med en lektionssal.

Caroline Söderlund som är lärare på Bromangymnasiet upplever att den totala närvaron är mycket bättre vid fjärrundervisning, men att det är en större utmaning att väcka elevernas lust och motivation över en skärm, och se eleverna som inte mår bra av att vara hemma. Hon känner även att elever uppskattar att få komma till skolan.

- De som testade detta under våren har fått en större insikt i att de mår bra av att gå i skolan och ha social kontakt med sina kompisar och lärare. Vi försöker att uppmuntra, motivera och komma på lösningar och vi pratar om vikten av att hålla samma struktur som de normalt har under en skoldag, säger Caroline.