Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Pandemiläget har försämrats ytterligare

Krisledningsstaben konstaterade vid sin avstämning idag att läget efter helgen har läget när det gäller smittspridningen försämrats ytterligare.

- Vi har fått enstaka fall med konstaterad covid på Tryggebo och Fredens kulle, sedan tidigare finns det på Edshammar och förstås Månsbacken, säger kommundirektör Bengt Friberg som är krisledningsstabens ordförande.

Bland kommunens personal är allt fler hemma med symptom. Det tilltar även ute i samhället, i hela kommunen.

- Vi följer utvecklingen nära och jobbar intensivt med att trygga bemanningen som är mycket ansträngd. Vi har fortfarande kontroll över situationen men det kan bli aktuellt att tänka på nya sätt när det gäller bemanningen. Vi har också en planering för om det skulle dra ut på tiden, säger Bengt Friberg.

Att begränsa situationer där många människor möts är viktigt för att hejda smittspridningen. Därför har till exempel vissa skolor nu fjärrundervisning och de öppna mötesplatserna för äldre har stängts liksom restaurang Patricia.

- Jag är fullt medveten om att det här medför olägenheter för er som medborgare men vi ser det som nödvändigt just nu och jag ber er att försöka stå ut ett tag till, säger Bengt Friberg.

Förra veckan gick krisledningsstaben ut med en vädjan att de föräldrar som hade möjlighet skulle hålla barnen hemma från förskolorna i Delsbo.

- Det har hörsammats väldigt väl och jag vill rikta ett särskilt tack till er föräldrar i Delsbo för att ni ställt upp och hjälpt oss i den här situationen, säger Bengt Friberg.