Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Bild på barn i utomhusmiljö

Ny maxtaxa för förskola och fritidshem

Avgiften för förskola och fritidshem baseras på familjens bruttoinkomst. Det finns ett tak för hur hög avgiften får vara, så kallad maxtaxa. Från 1 januari 2021 höjs taket för maxtaxan inom förskola och fritidshem till 50 340 kronor. Det innebär att de familjer som har en bruttoinkomst på 50 340 kronor eller mer får en ny avgift. Höjningen beror på att Skolverket höjer inkomsttaket för maxtaxa.