Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Fjärrundervisning för gymnasieskolan året ut

Folkhälsomyndigheten gick idag ut med rekommendationen att gymnasieskolan övergår till fjärrundervisning. Detta som en av flera åtgärder i höst för att minska smittspridningen i samhället.

- För oss innebär det att även årskurs ett kommer att ha fjärrundervisning året ut, sedan tidigare har tvåorna och treorna det, säger Urban Wickman som är verksamhetschef för grundskolan. Även om det är kort om tid har vi god beredskap så det här fixar vi.

Rekommendationen om fjärr- och distansundervisning gäller från den 7 december till och med den 6 januari 2021. Syftet är att ytterligare minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken. Folkhälsomyndigheten poängterar vikten av att gymnasieeleverna följer de allmänna råden och bland annat håller avstånd även på fritiden.

Vissa undantag

Folkhälsomyndigheten öppnar för vissa undantag från rekommendationen. Utifrån det har Lärandenämnden beslutat att tillåta undervisning på plats på Bromangymnasiet för eleverna på gymnasiesärskolan och i vissa yrkespraktiska moment. Det är också möjligt att bedriva undervisning på plats i skolans lokaler för nyanlända (introduktionsutbildning), elever i behov av särskilt stöd och elever som saknar uppkoppling. Prov och examinationer får bedrivas i skolans lokaler om det bedöms absolut nödvändigt.

Undervisningen på Cul sker genom distanslösningar tills vidare, undantag kan göras för enskilda elever eller mindre grupper om det bedöms som absolut nödvändigt. Arbetsplatsförlagt lärande körs som planerat om mottagande företag anser det vara möjligt.

Matlådor för bromanelever

För elever på gymnasieskolan finns möjlighet att beställa och hämta matlådor.