Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Beslutet om fjärrundervisning för Delsbos högstadieelever förlängs

Högstadieeleverna på Ede skola har sedan 30 november haft fjärrundervisning. Nu förlängs beslutet om fjärrundervisning fram till och med 22 december.

Det tidigare beslutet innebar att eleverna skulle ha fjärrundervisning fram till och med 11 december. Nu förlängs alltså det beslutet fram till och med 22 december.

- Då smittspridningstakten av Covid-19 är fortsatt högre i Dellenbygden än i övriga kommunen finns anledning att förlänga beslutet terminen ut, säger Ulf Carlsson, verksamhetschef för grundskola och grundsärskola.

- Men vi ser också att fjärrundervisningen haft positiva effekter. Vi har hittills sett att frånvaron från skolan har minskat och vi tror att det kan bero på fjärrundervisningen. Eftersom färre elever är på plats så innebär det också minskad trängsel i korridorer och matsalen, samt att eleverna som är kvar på skolan har större yta att röra sig på och därmed lättare kan hålla avstånd, säger Ulf Carlsson.

- Hittills har fjärrundervisningen fungerat mycket bra både för elever och medarbetare och vi följer hela tiden upp elevernas skolarbete och kunskapsutveckling. Vi följer också utvecklingen på samtliga skolor och jag vet att det görs ett stort arbete i alla skolor för att förhindra smittspridning, säger Ulf Carlsson.