Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Läget är allvarligt – nu måste vi hjälpas åt

Smittspridningen i länet är för närvarande mycket hög och vård och omsorg har allvarliga problem. Länsstyrelsen har tillsammans med Region Gävleborg och länets kommuner därför gått ut med ett myndighetsmeddelande via Sveriges Radio Gävleborg, P4.

Trycket på vård och omsorg i länet fortsätter att öka. Samtidigt som antalet som kräver sjukhusvård stiger har frånvaron hos personalen gått upp. Även inom kommunernas omsorgsverksamheter är läget på flera håll ansträngt.

- Läget är oroande, inte minnst när det gäller bemanningen. Förvärras läget kan vi komma att behöva göra tuffa omprioriteringar för att klara det som absolut måste vara igång, säger kommundirektör Bengt Friberg.

På fredagen samlades kommunrepresentanter, Region Gävleborg och länsstyrelsen digitalt för att diskutera den allvarliga situationen.

- Vi behöver nu verkligen göra allt vi kan för att vända kurvan och bromsa smittspridningen. Varje val du gör är viktigt för att hjälpa vården, rädda liv och för att vi snabbare ska kunna komma tillbaka till en mer normal tillvaro, säger landshövding Per Bill.

För att skicka en tydlig signal om det allvarliga läget bestämde aktörerna att Länsstyrelsen Gävleborg skulle begära ett myndighetsmeddelande i Sveriges Radio P4 Gävleborg. Meddelandet sändes första gången på fredagseftermiddagen och kommer att upprepas under helgen för att nå så många som möjligt.

Myndighetsmeddelande lyder:

Med anledning av den stora smittspridningen har vård och omsorg i länet allvarliga problem. Nu uppmanar länsstyrelsen, Region Gävleborg och länets kommuner alla att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Ta ditt ansvar:

  • umgås endast med de som du bor tillsammans med,
  • avstå från att vistas i miljöer med risk för trängsel
  • avstå från sociala sammankomster och evenemang.

– Att använda myndighetsmeddelande är inget vi gör ofta. Det är en signal om att läget verkligen är allvarligt. För att vården ska kunna ta hand om dem av oss som behöver sjukhusvård måste vi alla förstå att våra val spelar roll, säger landshövding Per Bill.

Julhandel står för dörren och för många kanske julklappsinköp står på agendan i helgen.

– Det är oerhört viktigt att vi tar ansvar och håller avstånd i alla lägen nu. Planera så att du hela tiden kan undvika trängsel och folksamlingar, säger landshövding Per Bill.

Många butiker och handlare erbjuder alternativa sätt att sköta den traditionella julhandeln.

– Vi säger inte att man inte ska handla. Det är av största vikt att vi stöttar våra entreprenörer i tuffa tider, men vi måste agera ansvarsfullt, säger Per Bill.