Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Stödpaketet för lokala företag förlängs

Stödpaket för lokala företag som tillämpades under våren och sommaren förlängs fram till halvårsskiftet 2021.

- Det har varit ett tufft år för många av våra företag, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam. Vi värnar om våra lokala företag och vill bidra på det sätt vi kan för att man ska kunna övervintra tills pandemin är över.

Stödpaketet innebär att man kan ansöka om anstånd hos kommunen när det gäller vissa avgifter, att förfallodatum flyttas fram för vissa fakturor och inom andra områden kan det lämnas anstånd.

Vad innebär stödpaketet?

Framflyttat förfallodatum på fakturor inom vissa områden:

  • Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  • Avgifter för förhandsbesked, anmälan, tillsynsärenden, samt mark, rivnings- och bygglov
  • Årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll
  • Årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd

Möjlighet att få anstånd med betalning inom vissa områden (efter individuell bedömning):

  • Kommunala markupplåtelser
  • Arrenden på kommunal mark
  • Avgifter för vatten och renhållning
  • Avgifter för uteserveringstillstånd
  • Hyror för fastigheter som kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden ansvarar för