Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Import

Förändrade läsårstider ger längre jullov

Smittspridningen i grundskolan har inte dragit iväg under hösten. Det är till stor del elevers och personalens förtjänst som har gjort vad de har kunnat i ett besvärligt läge.

- Vi nyttjar nu möjligheten att ändra läsårstiderna för 20/21 för att skapa ett litet längre andrum för elever och personal genom att förlänga jullovet med några dagar, säger t f förvaltningschef Marina Nord-Öberg.

21-22 december blir alltså lovdagar för eleverna och i stället blir 11 juni skoldag. Hudiksvalls kommun har lagt ut fler läsårsdagar än vad som krävs enligt skollagen och eleverna får därför sina garanterade antal dagar trots denna minskning.

Fritidshemmen är öppna den 21-22/12 och för att kunna planera bemanning behöver skolan få veta vilket behov av omsorg som finns. Detta omfattar även elever inom grundsärskolan, om de har ett omsorgsbehov under den tid då de skulle ha varit i skolan ska de få omsorgen på skolan, inte via Kajutan, korttids etcetera.

- De två extra dagarna är ett bra tillfälle att glesa ut och minska smittspridningen som är hög i hela samhället, säger Lärandenämndens ordförande Jonas Holm. Därför är det såklart bra om de föräldrar som har möjlighet kan hålla sin barn hemma. Men samtidigt behöver föräldrar som jobbar inom exempelvis vård och omsorg kunna gå till jobbet så fritids är självklart öppet för alla som behöver det.

Föräldrar som inte kan lösa det på annat sätt kan få tillgång till omsorg för sitt barn även om man inte har en fritidsplats i vanliga fall.

Skolskjuts med beställningstrafik är inställd men linjetrafiken rullar på som vanligt.