Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Smittspridningen går snabbt och bemanningsläget är ansträngt

Varje dag gör krisledningsstaben en lägesbild om hur det bland annat ser ut när det gäller smittspridningen i Hudiksvalls kommun.

- Det vi kan konstatera är att den senaste veckan har det verkligen tagit fart, säger kommundirektör Bengt Friberg som är krisledningsstabens ordförande. Det är en stor allmän smittspridning i hela kommunen även om det fortfarande är betydligt fler smittade i Delsbo. Det ser vi både på sjukfrånvaron i våra egna verksamheter och i den statistik vi får av Region Gävleborg.

Det är inte längre meningsfullt att peka ut enskilda arbetsplatser eller verksamheter eftersom smittspridningen är så spridd, menar Bengt Friberg.

- Det gäller att alla är extra försiktiga och verkligen följer myndigheternas rekommendationer, säger Bengt Friberg. Jag förstår att det känns tufft nu inför julhelgen att man inte kan göra allt man brukar göra men vi måste alla hjälpas åt och klara helgerna, så att det inte blir så stort tryck på vården att den inte räcker till.

På Månsbacken är läget att personalen börjar komma tillbaka och de boende är smittfria. Det finns smitta på flera boenden, bland annat Tryggebo i Iggesund.

- Som läget är nu känns läget ändå under kontroll med hjälp av Regionen och de läkarresurser som finns där, säger Bengt Friberg. Vi följer utvecklingen väldigt noga.

Att så många är sjuka göra att situationen är pressad när det gäller bemanningen.

- Vi närmar oss ett läge när vi måste flytta personal och stänga en del verksamhet för att den personal som frigörs ska kunna stötta vård och omsorg, säger Bengt Friberg. Vi kan behöva ta till extraordinära åtgärder för att få den samhällsviktiga verksamheten att fungera.

Enligt prognosen kan vi komma in i en platåfas någonstans vid årsskiftet, för Hudiksvalls del sannolikt ett par veckor senare.

Vi hoppas att vaccinationerna kan komma igång efter årsskiftet och signalerna från Regionen är att man planerar för fullt för det.